; Aydınlatma Metni
Horlama Tedavisinde
19 Yıllık Deneyim
Bizi Arayın
Bize Ulaşın

KİŞİSEL VERİLERİN PAZARLAMA FAALİYETLERİ KAPSAMINDA İŞLENMESİNE İLİŞKİN  

AYDINLATMA METNİ

Kliniğimiz internet sitemizde paylaştığınız kişisel verilerinizin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, güvenli ve şeffaf bir biçimde işlenmesine büyük önem vermekte olup iş bu Aydınlatma Metni kişisel verilerinizin ne şekilde ve hangi amaçlarla işlendiğini ve bu konudaki tercihlerinizi nasıl yönetebileceğinizi açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLARLA İŞLENDİĞİ

Aşağıda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olan kliniğimiz tarafından sizlere sunulan pazarlama, memnuniyet anketleri, sistemde taratılan her türlü kişisel iletişim bilgileri gibi bir çok faaliyetler kapsamında kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlendiği ve aktarıldığına ve kişisel verilerinize ilişkin haklarınıza dair detaylı açıklamaları bulabilirsiniz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KAPSAMI

Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; çalışanlarımızın, abonelerimizin, tüketicilerimizin, ziyaretçilerimizin, iş bağlantılarımızın, iş ortaklarımızın, müşterilerimizin, bayilerimizin, internet sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızın, kısacası faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz tüm kişisel verilere ilişkin verinin işlenmesi, saklanması, aktarılmasına ilişkin işlemleri Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına (“Politika”) göre gerçekleştirmekteyiz.

2.1 Kliniğimizin hangi kişisel verilerinizi, hangi amaçlarla işlemektedir?

Kanun’un 5’inci ve 6’ncı maddelerine dayalı olarak elde edilen kişisel verileriniz aşağıda maddeler halinde belirtilen işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, hukuka, dürüstlük kuralına ve hakkaniyete uygun olarak işlenmektedir.                                                        

a)Müşteri memnuniyet anketleri;

Kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, müşteri işlem bilgileriniz,  pazarlama bilgileriniz, işlem güvenliği bilgileriniz ve çağrı merkezi ses kayıtlarınız müşteri memnuniyeti anketlerine ilişkin faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.

Tarafınızla;

 • Hasta anketlerde belirttikleri şikâyetlere ilişkin olarak bilgi alınması amaçlarıyla müşteri memnuniyeti anketlerinin yapılması
 • Hasta memnuniyeti anketlerinin yapılabilmesi amacıyla tarafınızla iletişime geçilmesi
 • Hasta memnuniyeti anketlerine verdiğiniz cevapların değerlendirilmesi ve raporlanması
 • Hasta memnuniyet anketlerine verdiğiniz cevaplar doğrultusunda ankete konu ürün ve hizmetlerimizde memnuniyetin arttırılmasına adına geliştirme ve iyileştirme çalışmalarının planlanması ve icrası kapsamında işlenmektedir.

b)İndirim, kampanya, tanıtım faaliyetleri ile pazar araştırması ve analizleri;

Kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, pazarlama bilgileriniz, çalışma bilgileriniz, müşteri işlem bilgileriniz ve çağrı merkezi ses kayıtlarınız kliniğimiz  tarafından yürütülen indirim, kampanya, tanıtım faaliyetleri ile pazar araştırması ve analiz çalışmaları kapsamında aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.

 • Hizmetlerin tanıtım süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Hizmetlere ve tedavilere yönelik indirim, kampanya ve diğer pazarlama avantajlarının planlanması ve icrası,
 • Farklı meslek gruplarına özel tanımlanan doğrudan pazarlama faaliyetleri ve kampanyalar ile özel günlerde belirli kitlelere tanımlanan kampanyaların planlanması ve icrası,
 • Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması ve analiz faaliyetleri ile pazarlama stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • Reklam faaliyetleri kapsamında indirim, kampanya, tanıtım, pazar araştırması ve analiz çalışmalarına ilişkin olarak bilgi vermek amacıyla tarafınızla iletişime geçilmesi.

c)Kişiye özel hizmet faaliyetleri;

Kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, pazarlama bilgileriniz, çalışma bilgileriniz, müşteri işlem bilgileriniz ve çağrı merkezi ses kayıtlarınız kişiye özel pazarlama faaliyetleri kapsamında aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Tedavi hizmetlerin hastaların beğenilerine, ilgi alanlarına, kullanım alışkanlıklarına ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi,
 • Segmentasyon/profilleme ve analiz çalışmalarının yürütülmesi.

d-)Etkinlik yönetimi;

Kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, pazarlama bilgileriniz, çalışma bilgileriniz, müşteri işlem bilgileriniz ve çağrı merkezi ses kayıtlarınız klinik tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.

 e)Yönetim ve mevzuata uyum faaliyetleri;

Kişisel verileriniz kliniğimizin reklam faaliyetleri kapsamında iş ve yönetim faaliyetlerini yürütülmesi ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket edilmesi kapsamında aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.

 • Yukarıda belirtilen tüm reklam faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygun yürütülmesi,
 • İleti Yönetim Sistemi A.Ş. ve ilgili bakanlıklar dahil hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve gereken durumlarda savunma hakkımızın kullanılması,
 • Reklam veya tedavi hizmeti faaliyetlerine ilişkin toplanan kişisel verilerin bu süreçlerin icrası kapsamında saklama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Pazarlama faaliyetleri kapsamında toplanan kişisel verilerin saklandığı ortamlarda bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://www.horlamatedavisi.com ‘dan  ulaşabilirsiniz Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI;

3.1 Şirketimiz kişisel verilerinizi kimlere, hangi amaçlarla aktarabilecektir?

İşbu Aydınlatma Metni altında bahsedilen şekilde toplanan tüm kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, aşağıdaki kişi ve kuruluşlara aktarılabilmektedir:

 a)Memnuniyet anketleri kapsamında yapılan aktarımlar;

Kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, müşteri işlem bilgileriniz,  işlem güvenliği bilgileriniz kliniğimiz  tarafından icra edilen müşteri memnuniyeti anketlerine ilişkin faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu doğrultuda tarafınızla iletişime geçilmesi amaçlarıyla bu amaç doğrultusunda hizmet veren yurt içinde mukim tedarikçi firmalara aktarılmaktadır.   

b)İndirim, kampanya, indirim, kampanya, tanıtım faaliyetleri ile pazar araştırması ve analiz çalışmaları kapsamında yapılan aktarımlar

c)Yönetim ve mevzuata uyum faaliyetleri kapsamında yapılan aktarımlar;

Kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, pazarlama bilgileriniz, çalışma bilgileriniz, müşteri işlem bilgileriniz ve çağrı merkezi ses kayıtlarınız pazarlama süreçlerinin daha verimli bir şekilde yürütülmesi ve bu kapsamda toplanan kişisel verilerin saklama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla bu alanlarda faaliyet gösteren ve yurtdışında bulunan bulut tabanlı Microsoft Dynamics’e aktarılmakta ve Microsoft Dynamics’e bünyesinde saklanmaktadır.

 Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz pazarlama faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygun yürütülmesi, hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve hukuk işlerinin takibi ve gereken durumlarda savunma hakkımızın kullanılması amaçlarıyla ilgili bakanlıklar, mahkemeler, icra daireleri dahil hukuken yetkili özel kişi ve kuruluşlara ve hukuken yetkili kamu kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ

4.1)Şirketimiz kişisel verilerinizi hangi yöntemler ve hangi hukuki sebeplerle elde etmektedir?

a)Yukarıda bahsedilen amaçlarla işlenen tüm kişisel verileriniz, (i)  Kliniğim,ze ait  internet siteleri ve mikrositelerinde bulunan ön başvuru formu, bilgi alın formu, servis randevusu formu, iletişim formu ve benzeri formların tarafınızca doldurulması suretiyle, (ii) Kliniğimizin sosyal medya hesaplarından ve/veya arama motorları ve sosyal medya sitelerinde yer alan formların doldurulması suretiyle, (iv) Kliniğimiz ile gerçekleştirdiğiniz telefon ve çağrı merkezi görüşmeleri ile SMS, e-posta ve diğer iletişim vasıtaları aracılığıyla ve/veya yapılan görüşmeler esnasında tarafınızca şahsen verilmesi suretiyle kliniğimiz tarafından elde edilmektedir.

 b)Kliniğimiz tarafından yukarıda bahsedilen amaçlarla ve yöntemlerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kapsamında aşağıdaki hukuki sebeplere dayalı olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir:

c)Müşteri memnuniyeti anketlerine ilişkin faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında elde edilen tüm kişisel verileriniz açık rızanızı vermeniz durumunda kliniğimiz tarafından işlenmekte ve aynı şekilde açık rızanızın olması durumunda yurt içinde mukim yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara aktarılmaktadır.

 1. d) İndirim, kampanya, tanıtım faaliyetleri ile pazar araştırması ve analiz çalışmaları, kişiye özel pazarlama faaliyetleri ve etkinlik yönetimi kapsamında işlenen tüm kişisel verileriniz açık rızanızı vermeniz durumunda işlenmekte ve aynı şekilde açık rızanızın olması durumunda yurt içinde mukim yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara aktarılmaktadır.
 2. e) Pazarlama faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygun yürütülmesi, hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve hukuk işlerinin takibi ve gereken durumlarda savunma hakkımızın kullanılması amaçlarıyla işlenen kişisel verileriniz “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi” ve “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmekte ve yukarıda belirtilen kişi ve kur 5.
 3. HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

KVKK uyarınca veri sorumlusu olarak kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamında hukuki yükümlülükler aşağıda sıralanmıştır:

5.1. Aydınlatma yükümlülüğümüz

a)Veri sorumlusu olarak kişisel verileri toplarken;

 • Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği,
 • Kimliğimiz, varsa temsilcimizin kimliğine ilişkin bilgiler,
 • İşlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Verileri toplama yöntemimiz ve hukuki sebebi,
 • Kanundan doğan haklar, uluşlara aktarılmaktadır.
 • Kişisel verileri işlenen ilgili kişiyi aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmaktadır.
 • Klinik olarak kamuoyuna açık olan işbu Politikamızın açık, anlaşılır, kolay erişebilir olmasına özen göstermekteyiz

 

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

6.1Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları;

a)Kanun’un 11. maddesine göre, kişisel veri sahipleri;  

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 • Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.horlamatedavisi.com/ adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan KVK Başvuru Formu aracılığıyla bildirebilirsiniz.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

a)Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin yükümlülüklerimiz;

 • Kişisel verilerin;
 • Hukuka aykırı işlenmesini önlemek,
 • Hukuka aykırı erişimini önlemek,
 • Hukuka uygun olarak saklanmasını sağlamak, için teknolojik olanaklar ve uygulama maliyetlerine göre idari ve teknik tedbirler şirket bünyesinde bu iş için istihdam edilen gerek personel gerekse avukatlarımız tarafından sağlanmaktadır.
 •  
 1. KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA AYKIRI İŞLENMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN ALINAN ÖNLEMLER VE YAPILAN İŞLEMLER;
 • Klinik içerisinde gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmakta
 • Çalışanlarımızı kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi hakkında eğitmekte ve bilgilendirmekte
 • Kişisel verilerin işlenmesi amacıyla üçüncü kişilerle işbirliği yapıldığı hallerde kişisel verileri işleyen şirketler ile yapılan sözleşmelerde; kişisel verileri işleyen kişilerin gerekli güvenlik tedbirlerinin almasına ilişkin hükümlere yer vermekteyiz.
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi veya veri sızıntısı olması halinde KVK Kurul’una durumu bildirerek bu hususta mevzuat tarafından öngörülen incelemeleri yapmakta ve tedbirleri almaktayız.

Kliniğimiz talebin niteliğine göre kişisel veri sahiplerinin taleplerini en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde Klinikçe tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret ilgili mevzuat uyarınca alınabilecektir.

 

Sizde Uyku Apnesinden Kurtulun !

Rahat bir uyku, sağlıklı bir yaşam için hemen bizimle irtibata geçin.

+90 541 363 34 54 Hemen Başvur
Takip Et Abone Ol