Horlama Tedavisinde
19 Yıllık Deneyim
Bizi Arayın
Bize Ulaşın

Uyku Apnesi Ameliyatı Nedir?

Uyku Apnesi Ameliyatı Nedir?

Uyku testi sonucunda uyku apnesi tanısı konulması sonucu, tedavi yöntemleri arasında bulunan uyku apnesi ameliyatı; çeşitli yöntemler ile burun, boyun, ağız içi bölgesinin çeşitli kısımlarına gerçekleştirilmektedir.

Uyku apnesi ameliyatı; hekimlerin çok tercih ettiği bir metot değildir. Ameliyat sonrası gerçekleşen komplikasyonların yoğunluğu ve uygulanan cerrahi müdahalenin istenilen tedaviyi gerçekleştirmemesi; hekimlerin ameliyat kararını tercih etmemesi konusundaki en büyük etkenlerdendir. Cerrahi operasyonların genel riskleri de göz ardı edilmemesi gereken unsurlardandır. Bu sebeple uyku apnesi ameliyatı olmadan evvel, birkaç farklı uzmanın görüşüne başvurmanızı tavsiye ederiz.

Yapıldığı Bölgeye Göre Uyku Apnesi Ameliyatları

Uyku apnesi ameliyatları, vücudunuzda birçok farklı bölgeye yönelik yapılabilir. Bunun en büyük nedeni ise; gerçekleştirilen ameliyatların bir türlü istenilen sonucu vermemesi nedeni ile sürekli farklı metotların denenmesidir. Uyku apnesi ameliyatının hekimler tarafından da son çare olarak uygulandığını hatırlatarak, bu konuyu başlıklar halinde incelemeye devam ediyoruz. Aşağıdaki cerrahi müdahalelerin tek başına ya da birlikte uygulanması gerekebilir.

 1. Uyku Apnesi Burun Ameliyatı

Genelde CPAP maskesi kullanan hastalarda tamamlayıcı bir tedavi olarak kullanılır. Burun içindeki eğrilikten dolayı, CPAP maskesinden gelen basınçlı hava, burundan soluk borusuna iletilmez ise; hastanın uyku apnesi durumu devam eder. Bu açıklamadan anlaşılacağı üzere, uyku apnesi için yapılan burun ameliyatı genelde CPAP maskesinin sağlıklı çalışması için yapılan bir cerrahi müdahaledir. Uzun süren araştırmalardan da edindiğimiz bilgiler ışığında söyleyebiliriz ki; burun içinde aşırı bir eğrilik olmaması durumunda, uyku apnesi tedavisi amacı ile burun ameliyatı olmak, çok faydalı bir uygulama değildir. Çok zorunlu olmadıkça hekimler tarafından bu tedavi yöntemine başvurulmaz.

 1. Uyku Apnesi Geniz Eti Ameliyatı

Bazı uyku apnesi rahatsızlıklarında; geniz etinin alınması veya bademciklerin alınması yöntemine başvurulur. Hekimin uygun görmesi halinde; hem geniz eti, hem de bademcik birlikte alınabilir. Bazı uyku apnesi vakalarında, tek başına bademciklerin alınması; tedavi için yeterli olabilmektedir.

 1. Uyku Apnesi Damak Ameliyatı

Bu cerrahi müdahale uygulanırken, aşağıda maddeler halinde sıralanmış olan yöntemlerden istifade edilir:

 • Transpalatal İlerletme
 • UPPP (Uvulopalatofaringoplasti)
 • Ekspansiyon Sfinkter Faringoplasti
 • Lateral Faringoplasti
 • Anterior Palatoplasti
 • Pillar Prosedür (Palatal İmplat)
 • Somnoplasti

Aslına bakarsanız uyku apnesi damak cerrahisi için faydalanılan bu denli çok yöntem olmasının asıl sebebi; her tekniğin her hastada fayda etmemesi ve her hasta için geçerli olacak etkili bir yöntem bulmaya çalışmaktan başka bir şey değildir.

Maalesef ki yukarıda alt alta sıralanmış bu yöntemlerin birçoğunun zaman içinde uyku apnesi tedavisine etkisi olmadığı gözlenmiştir. Bazı yöntemlerin ise cerrahi müdahale sonrası komplikasyonların yoğun görülmesi nedeni ile uygulamasından vazgeçilmiştir.

Mesela son sırada yazdığımız “Somnoplasti” isimli yöntem; radyo dalgalarının yumuşak damağa uygulanması yöntemidir. Lakin zaman içinde görülmüştür ki horlama tedavisi için kısmen işe yarayan bu metodun, uyku apnesi tedavisinde pek bir hükmü yoktur. Günümüzde horlama tedavisi için dahi çok başvurulan bir yöntem değildir.

“Palatal İmplat” olarak isimlendirilen “Pillar Posedür” metodunun ise tedavi başarısı yüzdesi çok düşüktür. Ayrıca uygulama sonrası komplikasyonların yoğun olarak gözlemlendiği bir yöntemdir. Bu sebeple, bu metot da hekimler tarafından pek tercih edilmemektedir.

Geriye kalan yöntemlerin tamamı, uyku apnesinin ileri derecede olmadığı vakalarda başvurulan yöntemlerdir. Maalesef ki bu yöntemlerinde başarısı yüzdesi tercih etmek için çok da yeterli değildir.

 1. Uyku Apnesi Dil Kökü Ameliyatı

Çok nadir başvurulan bu uyku apnesi ameliyatında; dil kökünden doku alınması, dil kemiği askısı (Hiyoid Süspansiyon) ve dil kemiği askısı yöntemleri kullanılmaktadır. Ancak bu cerrahi operasyonda da tıpkı damak ameliyatı operasyonlarında olduğu gibi, ameliyat sonrası komplikasyonların oluşma durumuna sıklıkla rastlanmaktadır. Ayrıca ameliyattan sonra işe yaramış gibi görünen bu ameliyatların, uzun vadede uyku apnesini tedavi etmediği görülmüştür. Hastaların ameliyatın ardından uzun süreli ağrılar yaşaması ve beslenme problemlerinin oluşması da, bu metodu çok tercih edilen bir yöntem olmaktan alıkoymaktadır.

 1. Uyku Apnesi MMİ Ameliyatı (Maksillomandibuler İlerletme)

Her ne kadar buraya kadar anlatılan ameliyat yöntemleri arasında en yüksek başarı oranına sahip uyku apnesi ameliyatı MMİ yöntemi olsa da; yüz bölgesinde kalıcı görsel değişim olması ve iyileşme sürecinin çok uzun olması nedeni ile çok tercih edilmez. Ayrıca ameliyat sonrası komplikasyonların yoğun olarak yaşandığı bir yöntem olduğunu da belirtmek gerekir.

Bu ameliyatta alt çene ve üst çene; mevcut konumundan daha öne alınır. Genelde ileri derecede uyku apnesi rahatsızlığı yaşayan hastalar için uygulanan bir tedavi yöntemidir.

 1. Uyku Apnesi Trakeostomi Ameliyatı

Uyku apnesi tedavisinde son çare olarak kullanılan, genel anestezi altında yapılan bir uyku apnesi ameliyatıdır. Bu hastaların CPAP maskesi ve horlama protezi gibi yöntemlerle tedavi edilmesi mümkün değildir.

Boyundan açılan bir delik ile nefes borusuna ulaşılır ve buraya bir tüp bağlanır. Bu sayede üst solunum yolu devre dışı bırakılarak, nefesin bu tüp aracılığı ile alınması sağlanır. Aslında sık uygulanan ve iyi bir operatör tarafından gerçekleştirildiğinde genel ameliyat riskleri dışında herhangi bir riski bulunmayan bu yöntemde; ameliyat sonrası yaşam, ameliyat öncesine göre bir miktar zorlaşabilir.

Trakeostomi uygulanan hastalar, boyun bölgesini ve takılan tüpün etrafını günde birkaç defa temizlemek, kurulamak ve bu kısmı hijyenik tutmak zorundadırlar. Ayrıca tüpün zaman zaman aspire işlemine tabi tutulması ve gerektiğinde değiştirilmesi de gerekebilir.

Bu ameliyattan sonra, hasta tarafından konuşma problemi yaşanacağından; iletişim sorunları baş gösterebilir. Fakat bazı eğitimler neticesinde, konuşma problemleri ortadan kaldırılabilir.

Kullanılan Cerrahi Yöntemlere Göre Uyku Apnesi Ameliyatları

Uyku apnesi ameliyatları gerçekleştirilirken; hekimin tercihi ve hastanenin imkanları dahilinde aşağıdaki yöntemlerden faydalanılır.

 1. Açık Cerrahi Yöntemi

Genelde çene kemiğinin kesilmesi gereken ameliyatlarda bu yöntem tercih edilmektedir. Genel anestezi ile uyutulan hastanın boğazından açılan kesik veya kesiklerden operasyon gerçekleştirilir.

 1. Transoral Robotik Cerrahi Yöntemi

“Robot Yardımlı Minimal İnvaziv Cerrahi” olarak da bilinen bu yöntemde, operasyonu iki operatör birlikte gerçekleştirir. Robot kolları hastanın ağız kısmına yerleştirilir ve kolların üzerindeki kamera sayesinde ameliyat edilecek bölge görülür. Operatörlerden biri “cerrah konsolu” olarak isimlendirilen cihazın başında kameradan izleyerek ameliyatı gerçekleştirir. Diğer operatör ise hastanın başında durur ve konsol başındaki cerrahtan gelen direktifleri uygular.

Robotik cerrahide hastada herhangi bir kesik oluşturulmaz. Ayrıca robot kolları hem insan elinin ulaşamayacağı yerlere ulaşır, hem de insan elinden daha hatasız ve mahir çalışır.

Ciltte herhangi bir ameliyat izi olmayacağından dolayı, hastanın iyileşme süresi açık cerrahi yöntemine göre daha kısadır. Ayrıca ameliyat sonrası rutin yaşantıya dönme süresi de oldukça kısadır.

 1. Endoskopik Cerrahi Yöntemi

Bu yöntemde de tıpkı Transoral Robotik Cerrahi yönteminde olduğu gibi; hastada herhangi bir kesik oluşturulmaz ve ağızdan kamera sokulması ile kapalı olarak gerçekleştirilir. Fakat Transoral Robotik Cerrahi metodundakinden farklı bir kamera kullanıldığından mütevellit, görüş açısı bu yönteme göre daha dardır. Ayrıca kullanılan ameliyat enstrümanları da farklı olduğundan dolayı, daha basit cerrahi müdahaleler için tercih edilir. Hastanın rutin hayatına dönüş hızı en süratli olan ameliyat yöntemidir.

Ameliyatsız Uyku Apnesi Tedavisi

Hekiminizin uyku apnesi tedavisi için ameliyatı gerekli görmediği durumlarda; alternatif tedavi yöntemlerine yönelmeniz gerekmektedir. Horlama protezi isimli medikal aparat sayesinde, herhangi bir cerrahi müdahaleye gerek kalmaksızın, uyku apnesi rahatsızlığınızı tedavi edebilirsiniz.

Ameliyatsız uyku apnesi tedavisi için en sağlıklı ve konforlu tedavi yöntemlerinden biri horlama protezi isimli medikal aparattır. Hastanın ağız ve damak yapısına göre imal edilen bu aparatın avantajlarını yazının devamında okuyabilirsiniz.

Horlama Protezi Avantajları

 • Herhangi bir cerrahi müdahale gerektirmez.
 • Kullanım sonrası herhangi bir komplikasyon oluşturmaz
 • Taşınabilir olduğu için, tüm seyahatlerinizde yanınızda götürebilirsiniz
 • Çalışırken herhangi bir enerji ihtiyacı duymadığı için, elektrik prizine yakın konumda uyumak zorunda kalmazsınız
 • Horlama protezini kullanırken günlük yaşantınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz
 • Diğer tüm uyku apnesi tedavisi metotlarına göre en ekonomik tedavi yöntemi horlama protezidir

Horlama protezi, uyku apnesi tedavisinde; %95’e yakın olumlu sonuç vermektedir. Horlama protezi kullanan hastaların yorumlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Benzer İçerikler
Çocuklara uyku öncesi kitap okumak, ebeveynler ve çocuklar arasındaki bağı güçlendirirken, çocukların eğlenirken öğrenmesine ve uzun bir gece uykusuna...
Kaliteli bir uykunun oluşabilmesini sağlayan etkenlerden biri uyku pozisyonudur. Herhangi bir nörolojik sebep ya da uyku apnesi gibi bir rahatsızlık o...
Yorum Yap
BİLGİ ALMAK İSTİYORUM
Horlama Tedavisi Bilgi ve
Randevu Formu
Takip Et Abone Ol